ดาวน์โหลดโปรแกรม ก่อนเลยครับ
ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
http://www.claimdi.com/landingpage/police/