พ.ต.อ.ยศพล พิทักษ์ธรรม

ผกก.สภ.เมืองพัทลุง

ด้วยปัจจุบันสถิติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถ จยย. เกิดขนสูง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถ จักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะ แต่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมักไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงได้รับอันตรายรุนแรง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย ลดความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ ปลูกฝังให้ผู้ใช้รถ จักรยานยนต์มีวินัยการจราจร และมีจิตสำนึกในการใช้หมวกนิรภัยจึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติในการรณรงค์การใช้หมวกนิรภัย ขอความร่วมมือจากประชาชน และกวดขันให้ข้าราชการตำรวจรวมทั้งครอบครัว ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นแกนนำและเป็นแบบอย่างในการใช้หมวกนิรภัย และให้จับกุมผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย , รถ จยย.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ตลอดถึงการกระทำผิดวินัยจราจร โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

  • ด้วยความปรารถนาดี จาก
  • พ.ต.อ.ยศพล พิทักษ์ธรรม
  • ผกก.สภ.เมืองพัทลุง