พ.ต.ท.มุฮัมหมาดหานาฝี นุ่งอาหลี
รอง ผกก.ป สภ.เมืองพัทลุง

 

จบ แก้วศรีจันทร์
จำลอง เขียวแก้ว
สวป.สภ.เมืองพัทลุง

สวป.สภ.เมืองพัทลุง

งานป้องกันปราบปราม

ยศ ชื่อ สกุล
ทำหน้าที่
ร.ต.ต.ไพบูณ จันธรรมรงค์ ธุระการงานป้องกันปราบปราม
ด.ต.สมเกียรติ คณะสุวรรณ์ ธุระการงานป้องกันปราบปราม
ด.ต.วีรเดช แสงอรุณ ธุระการงานป้องกันปราบปราม
จ.ส.ต.สุรสิทธิ์ ชูเกื้อ ธุระการงานป้องกันปราบปราม
จ.ส.ต.หญิง ชนิการต์ กิจเวช ธุระการงานป้องกันปราบปราม
จ.ส.ต.เฉลิมพล เกื้อตุ้ง ธุระการงานป้องกันปราบปราม