งานสืบสวน

พ.ต.ท.ทิวากร คงเพ็ชร
รอง ผกก.สส. สภ.เมืองพัทลุง

 

พ.ต.ท.ศิรักษ์ บุญยก
พ.ต.ท.ธงเฉลิม ทองฉิม
สว.สส.สภ.เมืองพัทลุง
สวป.สภ.เมืองพัทลุง

 

ยศ ชื่อ สกุล
ทำหน้าที่
ร.ต.อ.วิรัตน์ แก้วรอด ปฏิบัติการสืบสวน
ด.ต.สุรพล บัวแก้ว ปฏิบัติการสืบสวน
ด.ต.เอกฉัตร สิงห์ปลอด ปฏิบัติการสืบสวน
จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ เมืองแก้ว ปฏิบัติการสืบสวน
ร.ต.อ.สุรพงศ์ เธียรสุรารักษ์ ปฏิบัติการสืบสวน
ร.ต.ท.นิมิตร ฤกขะวุฒิกุล ปฏิบัติการสืบสวน
จ.ส.ต.รังสิมันต์ มีชู ปฏิบัติการสืบสวน
ส.ต.ท.สงกรานต์ จันทร์เหมือน ปฏิบัติการสืบสวน
ร.ต.อ.สรวิทย์ อินทะเสโน ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ร.ต.อ.เดโช ขุนทองจันทร์ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ด.ต.จารึก สายแก้ว ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ด.ต.พิเชษฐ อารีรักษ์ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ด.ต.อาคม สิงห์เหนียว ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ด.ต.นิทัศน์ รองราม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมรถ
ร.ต.ท.ฐาปนพงศ์ ทองขาวเผือก ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.สายันต์ อินทร์แก้ว ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.จุมพล ปุรณะ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.กาญชนะพร มาทอง ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.ทรงศักดิ์ ทองแก้ว ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.ไพรัตน์ สงเกิด ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ด.ต.วีระพงศ์ สุวรรณชาติ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
จ.ส.ต.นิพนธ์ บุญญาพิทักษ์ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ร.ต.อ.สมบัติ มุสิกิม ธุรการงานสืบสวน
ร.ต.ท.ประเชิญ มีนรินทร์ ธุรการงานสืบสวน
ด.ต.วิรัตน์ พรมบุญแก้ว ธุรการงานสืบสวน
ด.ต.วิสัย ยิ้มฉ้วน ธุรการงานสืบสวน
ด.ต.หญิง เจตนาพร พรหมเหมือน ธุรการงานสืบสวน